Skip links

HAKKIMIZDA

Bünyesinde peyzajın çeşitli iş kollarında farklı projeleri başarıyla yerine getirdi. Sonraki yıllarda bahçe yapımı, peyzaj projelendirme, bahçe drenajı, otomatik sulama sistemleri ve profesyonel bahçe bakımlarına başladı.

2008 yılından itibaren tarım ilaçları, tarım alet ve makinaları ile tohum fide ve fidan satışı ruhsatı alarak bu alanlarda satışa başladı. 2010 yılından itibaren peyzaj da ki bitki koruma (hastalık ve zararlı ) ile bitki beslemedeki profesyonel elaman sıkıntısından yola çıkarak bu alana ağırlık vermektedir. Böylelikle gereksiz ilaç, gübre ve işgücünün önüne geçmiş olunacaktır.

Marmara Ziraat ve Peyzaj olarak peyzajın tarımdan ayrılan ve kesişen noktalarını gözeterek çalışmalarımıza bu yönde devam etmekteyiz.

Peyzajın sürekliliği olduğundan birçok yönü ile tarımdan farklı uygulamalar gerekmektedir. Tarım da ekim yapılır, bitki yetişme amacına göre yetiştirilir ve hasat edilir. Oysa peyzaj da hasat yoktur. Her zaman görselliğini korumak zorundadır.

Bu yüzden kullandığımız çoğu girdiler tarımdan farklıdır. Ayrıca tarımda genellikle belli bir alanda belli bir tür yetiştirilir. Oysa peyzaj da toprak isteği farklı, iklim isteği farklı, gübre isteği farklı vb. bitkileri bir arada yaşatmak zorundayız. Bu yüzden peyzaja daha farklı bakmak zorundayız, daha komplike bir iştir. Bu nedenle daha fazla emek ve daha fazla deneyim ister.

 

PEYZAJ TASARIMI

PEYZAJ TASARIMI Tasarımla birlikte öncelikli olarak bilimsel veriler doğrultusunda ekolojik, doğal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik, iklimsel, arazi yapısına göre, yakın çevre ilişkileri, bitkisel, coğrafik, yenilikçi, sürdürülebilir, sorunlar ve olanaklar tespiti sonucu, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yasal çerçeveler ışığında insan-flora-fauna ilşkisini ön planda tutarak ihtiyaçlar ve gereksinimler gözetilerek yapılan çalışmalardır. Sosyal-kontrol, suç önleme, halk sağlığı, gürültü bariyerleri, karayolları çalışmalarında gürültünün azaltılması ve hava dağılım modellerinin kullanımı ve analizi gibi parametreleri ön planda tutulur.Temel olarak ekoloji ile doğa ve teknolojiyi harmanlayarak bireysel, yerel, ülkesel, küresel ekosistemlere koruma, ekonomik, yönetim ve rejenerasyon stratejileri yararlarında bulunur. Tasarım sürecinde coğrafi bilgi sistemleri(GIS), (CBS) kulanılarak overlay analizi(örtüşme analizi) ile farklı tabakalar, katmanlar üzerinde mekansal veriler kullanılarak alanın geliştirilmesi, tasarıma yön verilmesi sağlanır.

-Tasarım ilkeleri

-Tasarım yöntemleri

-Tasarım süreçleri

-Peyzaj tasarım projeleri tiplojisi

-Kullanıcı grupları ve özel ihtiyaçları

-Proje değerlendirme

-Mekansal organizasyon ve analizi

This website uses cookies to improve your web experience.
Ana Sayfa